• In Logo lên sản phẩm

  In Logo lên sản phẩm

  Nhận in hoặc khắc Logo lên sản phẩm số lượng lớn

Ly thủy tinh Ocean

Ly thủy tinh Ocean

 • Classic Cock Taill
  SCC.1501C05
  Mời liên hệ

  Tình trạng : Còn hàng

  Dung tích                           : 140 mm Đường kính miệng          :- TD 92 Chiều cao                          :- H 129mm Đóng gói                           :  6/48 Xuất sứ: OCEAN GLASS- THÁI LAN
 • Ly thủy tinh giá sỉ
  1501G12
  Mời liên hệ

  Tình trạng : Còn hàng

  Dung tích                    : 350mm Đường kính miệng   : - TD 71,5 mm Chiều cao                  :- H 165mm Đóng gói                    : 6/48 Xuất sứ: OCEAN GLASS- THÁI  LAN
 • Classic White Wine - Ocean
  SCC.1501W07
  Mời liên hệ

  Tình trạng : Còn hàng

  Dung tích                                        : 195ml Đường kính miệng                       : - TD 59,5 mm Chiều cao                                      :- H 154 mm Đóng gói                                       :6/48 Xuất sứ: Ocean Glass- Thái Lan
 • Classic Red Wine - OCEAN
  SCC.1501R08
  Mời liên hệ

  Tình trạng : Còn hàng

  Dung tích                                    : 230ml Đường kính miệng                  :- TD 62,5mm Chiều cao                                 : - H 161mm Đóng gói                                   : 6/48 Xuất sứ: OCEAN GLASS- Thái Lan
 • Ly có chân 001
  B00411
  17,500 đ

  Tình trạng : Còn hàng

 • In cốc thủy tinh Ocean
  B17012
  17,000 đ

  Tình trạng : Còn hàng

  - Dung tích                       :340ml - Đường kính miệng       : TD 82mm - ...
 • Classic Juice
  SCC.1501J11
  Mời liên hệ

  Tình trạng : Còn hàng

  Dung tích                       : 310 ml Đường kính miệng     :- TD 53,5 mm Chiều cao                     :- H 163 mm Đóng gói                      : 6/48 Xuất sứ: OCEAN GLASS- THÁI LAN
 • Classic Brandy
  SCC.1501X09
  Mời liên hệ

  Tình trạng : Còn hàng

  Dung tích                    : 255ml Đường kính miệng   :- TD 54,5 mm Chiều cao                  : - H 112 mm Đóng gói                    : 6/48 Xuất sứ: OCEAN GLASS- THÁI LAN
 • Classic Liqueur
  SCC.1501L02
  Mời liên hệ

  Tình trạng : Còn hàng

  Dung tích                           : 60ml Đường kính miệng          :- TD 36 mm Chiều cao                         :- H 115 mm Đóng gói                           : 6/48 Xuất sứ: OCEAN GLASS- THÁI LAN
 • Classic Beer
  SCC.1501B15
  Mời liên hệ

  Tình trạng : Còn hàng

  Dung tích                       : 420ml Đường kính miệng      :- TD 62 mm Chiều cao                     :- H 172 mm Đóng gói                       : 6/48 Xuất sứ : OCEAN GLASS- THÁI LAN
 • Ly thủy tinh giá rẻ
  Ly thủy tinh giá rẻ
  Mời liên hệ

  Tình trạng : Còn hàng

  Dung tích                          : 185ml Đường kính miệng         :- TD 46,5 mm Chiều cao                        :- H 190mm Đóng gói                          : 6/48 Xuất sứ: OCEAN GLASS- THÁI LAN